Angol nyelvű szakkönyvekA fapellet gyártás elmélete és gyakorlata


Intézetünk oktatóinak 2019 nyarán hiánypótló angolnyelvű szakkönyve jelent meg „A fapellet gyártás elmélete és gyakorlata” címmel a világon jól ismert Springer Kiadónál. A könyv lektora a még mindig aktívan tevékenykedő Prof. Dr. Sitkei György akadémikus úr volt, akinek a szerzők ezúton is hálával tartoznak a könyv megírásában nyújtott nélkülözhetetlen segítségéért. Ez a hiánypótló szakkönyv nagyban hozzájárul az ömlesztett anyagok tömörítésével kapcsolatos fizikai-mechanikai folyamatok jobb megértéséhez. A könyv elsősorban pelletgyártással foglalkozó szakemberek és kutatók számára íródott, ezért széleskörűen használható tankönyvként is egyetemi hallgatók számára. Röviden ismertetjük a könyv tartalmát és szeretettel ajánljuk minden szakmai közösség számára.

Ipari és mezőgazdasági hulladékok, melléktermékek a világ minden országában nagy mennyiségben rendelkezésre állnak. Ezen anyagok egyik racionális felhasználási területe a magas sűrűségű és fajlagos energiatartalmú pellet előállítása. A pellettüzeléssel való energiatermelés a helyi gazdasági feltételekhez igazodva az egyes országokban változó mértékben dinamikusan nő és várhatóan a jövő egyik meghatározó megújuló energiaforrásává válik, amely nagymértékben hozzájárul a környezeti terhelés, a CO2 kibocsátás csökkentéséhez.

A fapellet gyártás elmélete és gyakorlata című könyv átfogó elméleti és gyakorlati ismeretanyagot nyújt a fahulladékokból és melléktermékekből előállított különféle ömlesztett anyagok tömörítési folyamatához.

Az elméleti részek tárgyalásánál a szerzők nemlineáris rheológiai tömörítési modellt dolgoztak ki, valamint új, hasonlósági függvénykapcsolatot fejlesztettek ki a tömörítési energia gyors becslésére, majd a fafajhoz illeszkedő optimális préscsatornahossz meghatározásához dolgoztak ki új közelítő eljárást. Az elméleti összefüggéseket kísérleti úton is igazolták.

Gyakorlati vonatkozásban számos, a pelletgyártással összefüggő gyakorlati problémára hívják fel a figyelmet, amelyek alapvetően befolyásolják a gyártási folyamatot és a késztermék minőségét. Tárgyalásra kerülnek a pelletgyártás főbb munkafázisai, ideértve az alapanyag aprítást, szárítást és préselést. További fontos kérdés a pellet versenyképessége tekintetében a gyártás energiaigénye és gazdaságossága, aminek megválaszolásához a szerzők ezúton is széleskörű kutatómunkát végeztek.

A könyv az alábbi linken érhető el: https://www.springer.com/gp/book/9783030261788

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mechanics of Wood Machining